O Kancelarii

Świadczę pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Oferuję pełen wachlarz usług prawnych – reprezentuję klientów przed sądami i organami administracji, udzielam porad prawnych, tworzę pisma procesowe, umowy oraz opinie prawne, a także zapewniam kompleksową obsługę podmiotom gospodarczym.

Moim celem jest umożliwienie szerokiego dostępu do pomocy prawnej, stąd moja duża elastyczność w kwestii wynagrodzenia.

Zapraszam do kontaktu!

Przemysław Smoczyński


Kancelaria Radcy Prawnego
Przemysław Smoczyński

ul. Lelewela 39/2
85-652 Bydgoszcz
tel. +48 602 334 274
biuro@kancelariasmoczynski.pl
facebook.com/kancelariasmoczynski
Radca Prawny Przemyslaw Smoczyński - zdjęcie